"no one is too small to make a difference"
-Greta Thunberg

Burgers en de duurzaamheid

Er is in de wereld een transitie gaande naar een duurzame samenleving. Een samenleving die minder CO2 uitstoot, minder grondstoffen onttrekt, minder vervuilt en de biodiversiteit niet schaadt. En dat terwijl de wereldbevolking nog steeds groeit en landen met een lager niveau van welvaart welvarender zullen worden. Inmiddels is duidelijk dat het huidige tempo van transitie in Nederland te laag is. Om te versnellen is een grote gezamenlijke inspanning vereist waarin politiek, overheid, wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en burgers elk hun aandeel hebben en pakken. Het programma #voormorgen richt zich op het aandeel dat burgers kunnen leveren.

Doel #voormorgen

Het doel is om met het programma #voormorgen burgers positief handelingsperspectief te bieden om op een duurzamere manier te leven en concrete handvatten te geven om zijn of haar ecologische footprint te verlagen.

Doelgroepen

#voormorgen richt zich op de grote en diverse groep burgers van Nederland die wil verduurzamen, maar niet weet ‘hoe’. Daarbinnen is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze dat we subdoelgroepen baseren op belangstelling profielen. De noodzaak van transitie is het grootst voor jongeren die de consequenties ervan zelf zullen ervaren. Jongeren in gezins- of opleidingsverband zijn een belangrijke doelgroep die nauw betrokken wordt bij de ontwikkeling en een belangrijk doel is bij de exploitatie.

Veranderpaden en drie kerntools

Verhaallijnen op maat om handelingsperspectief en gedragsverandering concreet te maken noemen we in dit programma veranderpaden. Deze vormen de basis voor de ontwerpers en curatoren van de drie *kern tools* van #voormorgen.

Centraal in #voormorgen staat een digitaal platform dat modulair zal worden gebouwd met functies die inspelen op specifieke doelgroepen én op de persoonlijke motivatie van mensen. Het platform faciliteert actieve communicatie en betrokkenheid met de gebruiker.Vanuit het digitale platform gezien zijn de expositie en living labs fysieke belevingen die ervoor zorgen dat de persoonlijke weg naar een kleinere voetafdruk daadwerkelijk ingeslagen wordt

Living labs zijn de onderdelen van de fysieke programmering waar bezoekers zelf kunnen experimenteren en leren hoe zij op positieve wijze, zelfstandig of met anderen, hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. In de living labs worden zogenaamde activators ingezet, zoals onderzoekers, stagiaires en vertegenwoordigers van de stakeholders, om bezoekers op weg te helpen, uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De living labs functioneren als kennisplatforms waar onderzoek, innovatie en experimenten kunnen worden gedaan.

Een film en expositie worden het aansprekende informatieplatform op locatie. Zij geven inzicht in de maatschappelijke transitie opgaves en de impact die individueel gedrag in het dagelijks leven heeft op de aarde.

Expositie

Living LABS

Digitaal
Platform

IMPACT METING

Een continu onderzoeksprogramma zal worden ontwikkeld om de effecten van het beoogde duurzamere gedrag te meten en met die informatie het programma te voeden en waar mogelijk en nodig aan te passen. Zo wordt #voormorgen een continu ontwikkelend project; met positieve impact!

Partners en stakeholders

Als maatschappelijk project in het midden van de transitie naar een duurzame samenleving verbindt Stichting Eden Holland zich in het kader van de ontwikkeling van #voormorgen met veel partners en stakeholders. Dit betreft onder meer:

- Gebruikersgroepen vanuit de samenleving die betrokken worden bij thema’s, inhoud en vorm van #voormorgen
- Bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen voor de nieuwste ontwikkelingen en innovaties
- Een Board of Rebels met deelnemers die in deze eeuw geboren zijn en de gevolgen van de duurzaamheidstransitie zelf zullen ervaren
- Onderwijsinstellingen voor de inrichting van onderwijsondersteunende programma’s voor scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs
- Universiteiten voor inhoudelijk wetenschappelijk advies op het gebied van duurzaamheid en gedragsontwikkeling, en voor onderzoek plaatsen voor studenten en promovendi
- Beroepsonderwijs voor stageplaatsen en ontwikkelpaden voor studenten middelbaar- en hoger beroepsonderwijs
- Potentiële financiers waaronder financiële instellingen, overheden, vermogensfondsen, loterijen en andere investeerders.

LOCATIES

De expositie en de living labs binnen het programma #voormorgen zijn op verschillende locaties realiseerbaar. In de samenwerking met eigenaren of exploitanten van geschikte locaties zal aan de hand van de bijzonderheden van de locatie gewerkt worden aan de beste wijze van toepassen van het programma, de keuze van relevante thema’s en de invulling van de bijbehorende “veranderpaden”. Het lange termijn doel van Stichting Eden Holland is om op een centrale en toegankelijke locatie in Nederland een grootschalige publieksattractie te realiseren.

Stichting Eden Holland

Stichting Eden Holland
Contactpersoon: Anton Valk
info@eden-holland.com
Tel. 0655846414

Bankrekening: NL77 INGB 0009266984
KvK: 66632633
RSIN: 856639047

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen binnen onze #voormorgen projecten?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.