Proeftuin voor een duurzame samenleving

Eden Holland: proeftuin voor een duurzame samenleving

Eden Holland is een educatief botanisch park, bestaande uit een spectaculaire kas gelegen temidden van belevingstuinen en een ontdekkingsbos. Het zal gerealiseerd worden op een terrein van Staatsbosbeheer van 54 ha ten oosten van de A6, grenzend aan de Floriade. De verwachte opening is april of oktober 2022.

Het plan voor Eden Holland is ontwikkeld door de Stichting Eden Holland, Mecanoo architecten, Royal HaskoningDHV, Kossmann.dejong tentoonstellingsarchitecten en het Eden Project (Groot Brittannië). Het is geïnspireerd door het Eden Project in Cornwall waar jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers met plezier leren over de natuur en gemotiveerd raken om duurzamer te leven. Realisatie zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de gemeente Almere, de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer.

Eden Holland heeft als maatschappelijk doel bij te dragen aan de verduurzaming van onze samenleving. Bezoekers gaan op een educatieve ontdekkingsreis die alle zintuigen prikkelt en inspireert om bewuster met de aarde om te gaan.

Eden Holland beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de commitment van Nederland om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit te voeren. Het is van internationale allure en wordt een economische, educatieve en culturele aanwinst voor Almere, Flevoland en Nederland.


Anton Valk, initiatiefnemer en voorzitter van Eden Holland: “In Eden Holland nemen bezoekers niet alleen kennis van belangrijke thema’s om onze aarde voor toekomstige generaties te behouden, maar worden ze ook geïnspireerd tot actie. Zo vormt Eden Holland een platform voor educatie en een ontmoetingsplaats voor de vele nationale en internationale organisaties op het gebied van duurzaamheid. De kansen die dit biedt voor alle Nederlanders, dát is de motivatie voor het bestuur en onze partners om ons sterk te maken dit prachtige plan te realiseren.”

Maatschappelijke en economische meerwaarde

Vanaf 2022 zullen naar verwachting jaarlijks meer dan 400.000 bezoekers naar Eden Holland komen, waaronder 40.000 scholieren. Jaarlijks wordt meer dan veertig miljoen euro aan de economie bijgedragen, met name in de regio. Ook biedt het park volop stage- en leerwerkplekken en mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat Eden Holland wordt geëxploiteerd zonder winstoogmerk, worden alle opbrengsten geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het park.

Iconische kas

Icoon van Eden Holland vormt een architectonische kas die door het landschap slingert. In de imposante kas leren bezoekers op een interactieve wandeling door spectaculaire landschappen over circulariteit, ecologisch evenwicht, klimaatverandering, energietransitie, voeding en gezondheid.

In het tropisch regenwoud ervaar je het belang van biodiversiteit. Het efficiënt en duurzaam produceren van voedsel staat centraal in het hightech agrarisch gebied. In een ondergrondse wereld beleef je hoe schimmels en bacteriën functioneren. De gevolgen van klimaatverandering worden zichtbaar in een ijzig poollandschap en het unieke Marslandschap benadrukt de kwetsbaarheid van de aarde vanuit kosmisch perspectief.

Ruimte zal worden ingericht voor een interactief ‘wonderlab’ over duurzaamheid, een groene bibliotheek (met onder andere een database over het Floriade arboretum) en instructie- en vergaderruimten. Daarnaast komt er een restaurant en een tijdelijke expositieruimte.

Tuinen 

Het landschap maakt integraal onderdeel uit van Eden Holland. Spannende, sprookjesachtige en educatieve landschappen versterken de beleving van de natuur. Met elk hun eigen kenmerkende sfeer sluiten ze aan bij het centrale thema van duurzaamheid.

Jan Brueghel the Elder, Earthly Paradise with the Original Sin.

Stichting Eden Holland

De Stichting Eden Holland werd op 11 augustus 2016 als Stichting Eden Soestdijk opgericht. De Stichting richt zich op educatie, inclusie en duurzaamheid. De Stichting Eden Holland heeft de ANBI status gekregen om haar maatschappelijke belang te onderschrijven en financiële participaties te bevorderen. De bestuursleden van de Stichting Eden Holland zijn:
 

  • Anton Valk, voorzitter
  • Frans van Bijsterveld, secretaris/penningmeester
  • Denise Go-Feij, lid
  • Marion Timmermans, lid

In de statuten van de Stichting is vastgelegd dat de bestuurders geen bezoldiging ontvangen in hun hoedanigheid van statutair bestuurder. Bestuurders zullen alleen een beloning kunnen ontvangen op grond van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Wel ontvangen ze een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten.

Stichting Eden Holland, Postbus 215, 3720 AE Bilthoven, Nederland.

Contactpersoon:
Anton Valk
info@eden-holland.com

Bankrekening: NL88RABO0308695054
KVk: 66632633
RSIN: 856639047


Financiële verantwoording zal binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar worden gepubliceerd op de website. ​​​

Download: Financiële verslaglegging 2017

Back to Top