Eden Holland: proeftuin voor een duurzame samenleving

We leven momenteel op grote voet. Als we met zijn allen doorgaan en niets veranderen in de manier waarop we met de aarde omgaan zadelen we onszelf en in toenemende mate onze kinderen en kleinkinderen op met enorme uitdagingen. Dit vraagt om een bundeling van krachten van overheid, bedrijfsleven, universiteiten en alle burgers. Maar als burger vraag je je vaak af waarom dingen gebeuren, wat de gevolgen voor jou zijn en wat je er zelf aan kan doen. Wat zou het mooi zijn als we mensen aan de ene kant kunnen laten zien hoe prachtig de natuur is en dat aan de andere kant bezoekers inzicht, inspiratie en moed te geven om zelf bij te dragen, hoe klein ook, aan een duurzamere wereld.

De Stichting Eden Holland wil dat realiseren door middel van ‘Éden Holland’ , een thema park in de natuur dat tegelijkertijd science center, living lab en museum is en waar alles draait om duurzaamheid, educatie en inclusie. Waar wetenschap en creativiteit bij elkaar komen in de vorm van uitdagende, wonderlijke en inspirerende verhalen, waarin de bezoeker zelf een cruciale rol speelt. Waar door een combinatie van spanning en avontuur met inspiratie en verwondering bezoekers geprikkeld worden om in beweging te komen voor een duurzamere wereld, waar een nieuw toekomstverhaal verteld wordt dat bezoekers uitdaagt en in hun kern raakt om zo een negatief toekomstbeeld plaats te laten maken voor een positief perspectief waar je direct mee aan de slag kunt. Waar de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zoals geformuleerd door de Verenigde Naties centraal staan waarin  klimaat, armoede, scholing, emancipatie en gezondheid allemaal met elkaar samen hangen. Niet ver van je bed. Maar teruggebracht naar de menselijke maat en toegankelijk en concreet gemaakt zodat de bezoeker ontdekt welke rol hij zelf speelt in het grote geheel en wat hij er zelf aan kan veranderen en zo gestimuleerd en geïnspireerd wordt tot gezamenlijke acties met impact. En dat functioneert als levend laboratorium voor duurzaam leven met een divers programma voor workshops, bijeenkomsten, voorstellingen en performances en zo hét internationale platform in Nederland voor een duurzame wereld gaat worden door het tonen van sociale, economische en technische innovaties. Waar ervaren leren is als een vast onderdeel van het onderwijsprogramma van basisscholen, beroepsonderwijs en universiteiten.

Het plan voor Eden Holland is ontwikkeld door de Stichting Eden Holland in samenwerking met onze ontwikkelpartners, Mecanoo architecten, Royal HaskoningDHV en Kossmann.dejong tentoonstellingsarchitecten. Eden Holland heeft als maatschappelijk doel bij te dragen aan de verduurzaming van onze samenleving en beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de commitment van Nederland om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties uit te voeren. Het is van internationale allure en wordt een economische, educatieve en culturele aanwinst voor Nederland. Ook biedt het park volop stage- en leerwerkplekken en mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat Eden Holland wordt geëxploiteerd zonder winstoogmerk, worden alle opbrengsten geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het park.

Anton Valk, initiatiefnemer en voorzitter van Eden Holland: “In Eden Holland nemen bezoekers niet alleen kennis van belangrijke thema’s om onze aarde voor toekomstige generaties te behouden, maar worden ze ook geïnspireerd tot actie. Zo vormt Eden Holland een platform voor educatie en een ontmoetingsplaats voor de vele nationale en internationale organisaties op het gebied van duurzaamheid. De kansen die dit biedt voor alle Nederlanders, dát is de motivatie voor het bestuur en onze partners om ons sterk te maken dit prachtige plan te realiseren.”

Sfeerimpressie van het Core gebouw, één van de belangrijkste attracties met een divers programma.

Stichting Eden Holland

De Stichting Eden Holland werd op 11 augustus 2016 als Stichting Eden Soestdijk opgericht. De Stichting richt zich op educatie, inclusie en duurzaamheid. De Stichting Eden Holland heeft de ANBI status gekregen om haar maatschappelijke belang te onderschrijven en financiële participaties te bevorderen. De bestuursleden van de Stichting Eden Holland zijn:

  • Anton Valk, voorzitter
  • Robert Bark, secretaris/penningmeester
  • Marion Timmermans, lid
  • Hesse McKechnie, lid

 

In de statuten van de Stichting (Download; Statuten) is vastgelegd dat de bestuurders geen bezoldiging ontvangen in hun hoedanigheid van statutair bestuurder. Bestuurders zullen alleen een beloning kunnen ontvangen op grond van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Wel ontvangen ze een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten.

Stichting Eden Holland

Contactpersoon: Anton Valk

info@eden-holland.com

Tel. 0655846414

Bankrekening: NL77 INGB 0009266984

KvK: 66632633
RSIN: 856639047

Financiële verantwoording wordt binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar gepubliceerd op de website. ​​​ Download: Financiële verslaglegging 2019

Back to Top